Folkhögskola

Zozo school 1
Utbildning spelar en central roll i fattigdomsbekämpningen och ZASP har sedan starten 1989 engagerat sig i undervisningssituationen. Tack vare insamlingar från i första hand skolelever i Sverige, och även i Norge, har ZASP uppfört tio skolbyggnader, sju Government Schools och tre Community Schools (byskolor).

Fattigdomsbekämpning genom utbildning har varit en intensivsatsning de senaste åren (2007 – 2013). Insatsen har haft inriktning på jordbruksutveckling, demokrati och jämställdhet, aidsprogram, datoranvändning och studiecirkelverksamhet.

Idén med att starta en folkhögskola har funnits med i långtidsplaneringen i flera år men aldrig blivit mer än en vision. Behovet att få fördjupade kunskaper växte fram hos byborna. Lärare med nödvändig utbildning i jordbruk och demokrati fanns inom ZASP och i mitten av 2009 hade ZASP Folk High School blivit ett begrepp. Intresset blev så stort att dagkurser fick övergå i internatutbildning för att kvinnor och män från avlägsna områden skulle kunna delta. Ett elevhem med sexton dubbelrum har byggts och en buss köpts in för att transportera deltagarna.

Lodgen 2013
Bussres FHS

Kursprogram

Ett varierat kursutbud har växt fram utifrån bybornas behov och önskemål. Kurserna har varierande längd från två veckor till ett halvår. Alla kurser är kostnadsfria.

Utbildning i hållbart jordbruk

Agricult,praktik57b
Varierad växtodling, förbättrade markvårdsmetoder, odling av torkresistenta grödor, växelbruk, kompostering är några av ämnena i jordbruksutbildningen, där också grupparbeten och praktisk övning ingår.

Demokratiutbildning

Grupparbete36d
Ämnen som tas upp i Demokratiutbildningen är Demokratins grundpelare, Mänskliga rättigheter, Jämställdhet, Ledarskap, Opinionsbildning och Lobbyverksamhet. Demokrati i familjen och på bynivå är också viktiga moment. Flera genderrelaterade grupper bildas med fokus på barns och kvinnors rättigheter. Människor lär sig var de kan söka hjälp och upprättelse, när deras rättigheter kränks.

Datorutbildning

Datakurs1
Två olika kurser ges i datorutbildningen, Microsoft Word/Excel och Power Point/Publisher. Människor kommer långväga ifrån för att delta. Kurserna är fullbokade månader i förväg. Det är den enda utbildningsaktiviteten, där det finns övervägande män men de kvinnor som deltagit har gjort stora framsteg.

Sömnadskurser


Även kurserna i sömnad är fulltecknade långt i förväg. Här ingår att lära sig handsömnad, tillskärning och design samt att sy på handdriven och elektrisk symaskin.

Musikkurser

Musikkurs_DSC00368
I 15 år har ZASP haft ett eget musikband, som inte bara underhåller vid olika sammankomster utan också förmedlar viktiga budskap genom sina sånger om  aids, studiecirklar, folkhögskola, kvinnoförtryck m.m. Tre bandmedlemmar undervisar i musikkurserna.

Ungdomskurser

Se Ungdomsprojekt

”Second Chance” kurs

Se Ungdomsprojekt

Miljökurs

Se Miljövård

Inte bara kurserna i sig är uppskattade. Att kvinnor och män sitter tillsammans vid samma bord, att alla yttrar sig, att männen lyssnar på kvinnornas synpunkter är något nytt och ett viktigt steg mot kvinnors ökade inflytande och jämställdhet.

FHS diplomdans
Examensceremonin, efter avslutad kurs är en festdag med högtidliga tal, utdelning av intyg/betyg, sång, musik och dans.

Uppföljning

I kurserna ingår studiecirkelinformation och cirkelledarutbildning. De flesta deltagarna har startat studiecirklar i sina byar, som en vidareutveckling av kurserna.  Där delger man varandra nya lärdomar och delar erfarenheter.

Mulida studiecirk61c
Uppföljning med fältbesök ute i byarna är en nödvändighet för att få en bild av vilka förändringar och resultat som utbildningen lett till.

I fält
ZASPs ”monitoring team” besöker kursdeltagare och studiecirkelgrupper för att hjälpa, uppmuntra och utvärdera.