Miljövård

Fattigdomsbekämpning hänger ihop med skyddet av miljön. Att kämpa mot fattigdomen bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. ZASP integrerar  miljöfrågor i verksamheten.

Miljökurser

Manure tea 57a
I jordbrukskurserna lär man ut användningen av gödsel och växtkomposter för att minska användningen av konstgödsel vid majsodling. Folkhögskolan har också en nystartad miljökurs i grundläggande miljöfrågor.

Solpaneler

Solpaneler_Stig_low
De tolv byggnader som finns vid projektcentret är alla försedda med solpaneler.

Spisar och trädplantering

Spistillv3
I byarna i ZASP-området lagar kvinnorna mat över öppen eld. Stora stockar glöder hela dagen. För att bevara träden och för att matlagningen ska bli miljövänligare och effektivare har ZASP introducerat en ny typ av energisnåla spisar. Den byggs av 30 tegelstenar sammanfogade med lera. När en familj får en spis ingår också en kurs i hur den byggs och används. Dessutom får familjen fem träd att plantera och vårda. Även barnen i förskolan deltar i trädplantering.