Ungdomsprojekt

Fattigdomsbekämpning med ungas inflytande har ZASP satsat alltmer på. Inte minst genom en Sidaansökan för perioden 2014-2016, som förhoppningsvis ska beviljas. Det innebär att ungdomsverksamheten kommer att bedrivas i alla sju chiefområdena.

Ungdomskurs

Ungdomskurser

Allmän kurs och Second Chance är två kurser som drivs i folkhögskolan och är riktade till ungdomar. Den allmänna kursen resulterar i att ungdomarna blir medvetna om sina rättigheter, får kunskaper i ledarskap och styrelsearbete och i hållbar utveckling. Second Chance ger ungdomar som har slutat skolan i förtid en chans att läsa in årskurs sju till nio.

Ledarkurs

Fritidsledare

Tre fritidsledare från Värnamo folkhögskola gjorde sin praktik i ZASPs ungdomsverksamhet. I samband med den praktikperioden  utbildades fjorton ungdomar i ledarskap och dessa har nu hand om fritidsaktiviteter för skolelever.

fotboll 2

Ungdomsstyrelse

Ungdomarna i området kring projektcentret har en egen demokratiskt vald styrelse. De ansvarar för fritidsaktiviteter för skolelever tre eftermiddagar i veckan, helgaktiviteter för ungdomar och för ZASP Tournament, en fem månader lång fotbolls- och korgbollsturnering (se Ungdomscenter).