Förkorta länkar

Ibland när vi vill länka till vår hemsidas innehåll, till exempel ett inlägg eller ett dokument, kan adressen bli väldigt lång. När vi publicerar inlägg på Facebook vill vi gärna göra inläggen så korta som möjligt. Därför kan det vara bra att veta hur man förkortar länkar på internet.

OBS! En adress på internet kallas för URL.

För att förkorta en adress:

 1. I din webbläsare, öppna sidan eller dokumentet du vill länka till.
  Exempel: http://zasp.se/download/broschyrer/2013_02__Res-med-ZASP_broschyr_webb.pdf
 2. Gå till adressfältet och markera all text.

 1. Högerklicka på texten och välj Copy. Det går också bra att kopiera texten med kortkommandot Ctrl+C (håll in Ctrl-tangenten och tryck därefter på C-tangenten).

 1. Gå till Google URL Shortener, vilket är Google tjänst för att förkorta adresser.
  Länk: http://goo.gl/
 2. Högerklicka i textfältet och välj Paste (A i bilden nedan). Det går också att använda kortkommandot Ctrl+V.
 3. Tryck på Shorten URL (B i bilden nedan).

 1. Tryck på Ctrl+C för att kopiera den nya och korta adressen.

 1. Gå till sammanhanget varifrån du vill länka till sidan eller dokumentet.
  Exempel: ZASP:s Facebook-sida
 2. Skriv en kort förklaring och tryck på Ctrl+V för att klistra in den förkortade adressen.

Så här hade inlägget sett ut om vi använt originaladressen: