Gåvor

Vill du skänka en gåva som gör gott för ZASP:s verksamhet?

Gåvor till ZASP kan göras på två olika sätt:

  1. Skänk pengar till ZASP:s allmänna verksamhet
  2. Skänk en gåva till ett av våra projekt
  3. Ge bort ett ZASP-medlemskap till en vän

#1: Skänk pengar till ZASP:s allmänna verksamhet

Vår verksamhet bygger till största delen på gåvor från våra medlemmar. Om du vill ge en gåva kan du sätta in ett valfritt belopp på vårt plusgiro 83 18 85-9 eller via Swish 123 340 93 80. Märk insättningen med “gåva” och ditt namn.

Din gåva kan också utformas som en present/gåva eller som en kondoleans. För över pengar enligt anvisningarna ovan och ladda sedan ner och skriv ut ditt gåvobevis här:

Till glädje
Gåva till ZASP
Till minne

Om du inte kan ladda ner och skriva ut ditt gåvobevis/kondoleans kan du beställa ett utskrivet gåvobevis/kondoleans genom att mejla ann.englund@zasp.se så skickar vi ett till din adress eller till den som ska få gåvan.

#2: Skänk en gåva till ett av våra projekt

ZASP driver två projekt som du kan stödja. Projekten kallar vi Byutveckling (Village Development) och Kvinnlig företagsamhet (Women Empowerment). Här följer en kort beskrivning av projekten:

  • Byutveckling (Village Development): ZASP kommer de närmaste åren att satsa på att utveckla byar i Kakomas närområde. Syftet är att lyfta människor ur fattigdom genom att ge dem inspiration och arbetslust att ta hand om det familjen behöver – hus, kök, näringsrik mat, badrum, toalett, skolgång, vattenförsörjning, familjehälsa, inkomstkälla med mera.
  • Kvinnlig företagsamhet (Women Empowerment): För några år sedan lät ZASP kvinnor med bara ett par års skolgång lära sig enkel affärsverksamhet. Kvinnorna strävar efter att få en inkomst. De har fått låna utsäde av solrosfrön och kan efter skörden betala tillbaka lånet och sälja skörden med vinst. Pengarna används i första hand till att förbättra levnadssituationen för familjen. 95 % av kvinnorna kan inte läsa och skriva men är duktiga på jordbruk. Solrosor är en säker gröda som är svår att misslyckas med och medför inga ekonomiska risker. Solrosor är också torkresistenta. Solrosfrön är lätt att sälja. Varenda familj använder solrosolja i matlagningen så man har en stor och säker marknad. Odlingar skapar dessutom utvecklingsmöjligheter och kvinnor kan gå samman om lån och köpa oljepress för att sen sälja olja.

Projekten är utförligt beskrivna i ZASP-bladet för december 2017 som du kan läsa här och i ZASP:s jubileumsnummer från juli 2019 som du kan läsa här.

Du kan ge ett valfritt bidrag till projektet “Kvinnlig företagsamhet” eller ”Byutveckling”. Gör så här:

  1. Sätt in beloppet på plusgiro 831885-9 eller swisha till 123 340 93 80.
  2. Märk betalningen med ditt namn och ”Kvinnlig företagsamhet” eller ”Byutveckling”.
  3. Ladda ner motsvarande gåvobevis som du själv skriver ut här.

Om du inte kan ladda ner och skriva ut ditt gåvobevis kan du beställa ett utskrivet gåvobevis genom att mejla ann.englund@zasp.se så skickar vi ett till din adress eller till den som ska få gåvan.

#3: Ge bort ett ZASP-medlemskap

Det går även bra att skänka en gåva i form av ett ZASP-medlemskap till en vän som under ett års tid får information via ZASP-bladet om hur projektet utvecklas.

Ordinarie årsavgift för medlemskap är 250 kr eller 150 kr om du är student och pensionär.

Sätt in avgiften på vårt plusgiro, 83 18 85-9, skriv in medlemskap och uppge din väns namn, adress, telefon och e-post. Du kan också betala via appen SWISH, skicka till nummer 123 340 93 80.

Läs mer om vårt medlemskap här.