Engagera dig


ZASP är en politiskt och religiöst obunden förening. Genom medlemsmöten och skriftlig information berättar vi hur projektet framskrider. Årsavgiften för medlemskap är 150 kronor. Sätt in avgiften på vårt postgiro, märk talongen medlemskap och uppge namn, adress, telefon och e-post. Eller maila till info@zasp.org för mer information.

Välkommen som medlem du också!