Barnverksamhet

Förskola

Förskolan25

ZASPs förskola invigdes 2010. Genom gåvor har ZASP kunnat förse förskolan med pedagogiskt material och kunnat bygga en lekplats. I nybörjarklasserna upplever lärarna det väldigt positivt att barnen har fått skolförberedande träning.

Efter ett ministerbesök hösten 2013 beslutades om statligt stöd för verksamheten. Från 2014 avlönar staten en förskolelärare som driver verksamheten i nära samarbete med ZASP.

Förskolan drivs på förmiddagarna och på eftermiddagarna undervisas barn i åldrarna 7 till 11 år, som inte fått möjlighet att gå i skolan. Anledningen är att föräldrarna inte har råd att betala fem kronor per termin och inte heller köpa skoluniform, som krävs i statliga skolor.

Byskolor

Efumbeni 4

Genom ZASPs barnprojekt får byskolor hjälp med skolmaterial och utrustning. Byskolorna som startats och drivs av föräldraföreningar utan statligt stöd får också bidrag till frivilliglärare av ZASP.

Två av byskolorna är involverade i ZASPs trädplanteringsprojekt 2017. Vid varje skola har 300 träd planterats av eleverna, som också vårdar plantorna. Vid dessa skolor har också förskola startats.

Förebyggande tandvård

I regel borstar barnen inte tänderna hemma. Tandvårdsansvarig vid ZASP besöker 5 skolor varje vecka under terminerna och ger förebyggande tandvård och borstar tillsammans med eleverna.

Tandvårdsprojektet finansieras av svensk tandläkare.

Tandborstning