Styrelsen

Ledamöter och suppleanter 2023

ZASP har en styrelse i Sverige som har ett mycket nära samarbete med Management i Zambia. Några månader om året (utom under Pandemin) arbetar ZASPs koordinator, Agneta Håkangård, ideellt på plats. Den personliga kontakten mellan management ZASP i Zambia och ZASP i Sverige har skapat det ömsesidiga förtroendet som hela projektet bygger på.

Styrelsen 2023:
Ordf: Meta Hassel. Kassör: Christina Byström. Ledamöter: Ann Englund, Agneta Håkangård, Daniel Lakso Tesak, Maria Zsigó. Suppleanter: Kerstin Kohlström, Elena Lakso Tesáková .

ZASP styrelse 2020: från vänster övre raden: Elena, Lisa, Meta, Ann, Maria. Nedre raden: Agneta Daniel, Christina. Kerstin saknas på bilden.

Presentation av styrelsemedlemmar

Det finns stor bredd och lång erfarenhet i styrelsen. Här nedan presenteras ledamöter och suppleanter i ZASPs styrelse 2023. Sidan uppdateras efter hand.

Meta Hassel

Roll: Ordförande
E-post: meta.hassel@zasp.se
Bostadsort: Karlstad
Utbildning/Sysselsättning: Småskollärarexamen, yrkesverksam som lågstadielärare i 40 år. Ansvarig för skolans internationalisering.
Erfarenhet: Arbetat aktivt i ZASP sen starten 1989. Föreningens kassör i 17 år t o m 2012, ordförande även 2013. Har besökt och arbetat i projektet i Zambia vid många tillfällen.

Agneta Håkangård

Roll: Koordinator
E-post: agneta.hakangard@zasp.se
Bostadsort: Malmö
Utbildning/Sysselsättning: Utbildad lågstadielärare och socialantropolog. Har arbetat som låg- och mellanstadielärare i 28 år och som studierektor ett par år. Undervisat vid svenska skolan i Lusaka, Zambia, under två år. Har även haft Sida-uppdrag som socialantropolog i Laos vid tre tillfällen och i Lesotho.
Erfarenhet: Grundade ZASP 1989 och har sedan dess varit koordinator och arbetat i projektområdet fyra månader om året.

Maria Zsigó

Roll: Sekreterare
E-post: maria.zsigo@zasp.se
Bostadsort: Karlstad
Utbildning/Sysselsättning: Utbildad lärare och har huvudsakligen arbetat på lågstadiet. Under en period även som utvecklingspedagog och styrelseledamot i Lärarförbundet Karlstad med inriktning internationellt arbete. Arbetar också som reseledare för Contour Air Örebro med resor i Europa men även rest till Sydafrika och Uganda som reseledare.
Erfarenheter: Mångårig medlem i ZASP och deltar i det långa samarbetet som finns mellan Stodeneskolans elever/lärare och ZASP. Besökte projektet i Zambia 2011 med uppdrag från lärarförbundet att undersöka och stödja främst volontärlärarna arbetssituation.

Christina Byström

Roll: Kassör
E-post: christina.bystrom@zasp.se
Bostadsort: Karlstad
Utbildning/Sysselsättning: Småskollärarexamen. Har arbetat som lågstadielärare i 40 år och varit aktiv i skolans internationaliseringsarbete.
Erfarenheter: Varit med i ZASP i snart 25 år. Suttit i styrelsen under många år där jag varit ledamot, kassör och ordförande.

Ann Englund

Roll: Ledamot
E-post: ann.englund@zasp.se
Bostadsort: Karlstad
Utbildning/Sysselsättning: Gymnasielärare i engelska, tyska och franska. Har arbetat på grundskolans högstadium och gymnasiet i 36 år.
Erfarenheter: Varit med i ZASP i 25 år. Suttit i styrelsen under många år där jag varit sekreterare, ledamot och suppleant. Har hand om medlemsregistret och mejlutskick. Har besökt projektområdet i Zambia vid två tillfällen.

Elena Lakso Tesáková

Roll: Ledamot
E-post: elena.lakso@zasp.se
Bostadsort: Göteborg
Utbildning/Sysselsättning: magisterprogrammet i latin och historia, gymnasielärarexamen, snart färdig jurist från Juristprogrammet vid Göteborgsuniversitet.
Erfarenhet: Ny i ZASP men har bott i Zambia mellan 2005 och 2008. Har skrivit en lärobok i Nyanja, det språk som talas i Lusaka och i östra Zambia. Har ett stort intresse för det mesta som handlar om landet och har nyligen gjort en fältstudie om de nya zambiska specialdomstolarna för fall av könsbaserat våld. Specialintresse för utbildningsfrågor samt det zambiska rättssystemet (och så klart alla Zambias språk:).

Kerstin Kohlström

Roll: Suppleant
E-post: kerstin.kohlstrom@zasp.se
Bostadsort: Karlstad
Utbildning/Sysselsättning: Fritidspedagog. Examen i Master of community care.
Erfarenhet: Mångårig medlem i ZASP, ledamot från 2013. Besökt projektområdet ett par tillfällen för att bl.a. få inblick i skolverksamheten där. Flerårig erfarenhet som kursledare i Lärarförbundets kurs Global. En kurs om hur lärare kan arbeta med globala perspektiv i sin undervisning.

Daniel Lakso Tesak

Roll: Suppleant
E-post: daniel.lakso@zasp.se
Bostadsort: Göteborg
Utbildning/Sysselsättning: Biträdande rektor på Folkhögskolan i Angered. Folkhögskollärarprogrammet, fil mag från internationella samhällsvetarprogrammet på Växjö universitet med huvudämne statsvetenskap, samt fil kand i sociologi. Utbildad fritidsledare.
Erfarenhet: Har haft ett engagemang för globala frågor och särskilt för södra Afrika sedan tonåren. Efter en resa till Zimbabwe i början av 1990-talet ökade intresset och engagemanget. Bodde i mitten av 2000-talet tillsammans med familjen i Zambias huvudstad Lusaka, anställd av Forum Syd. Då kom han i kontakt med ZASP i form av Agnetha och Patrick. Intresset för ZASP:s arbete växte. Efter hemkomsten som anställd på Värnamo folkhögskola började jag undersöka möjligheterna att hitta en partnerskola för ett internationellt samarbete och  ZASP fanns kvar i tankarna. Jag har deltagit i och organiserat några studieresor och utbyten mellan ZASP Zambia och Värnamo folkhögskola. Arbetar inte längre på Värnamo folkhögskola, men brinner mycket för solidaritetsarbete och folkbildning och tror på idén om att det bästa sättet att bygga demokrati och solidaritet är att låta den växa underifrån. Att ge gräsrötterna makt och resurser att själva förändra sin livssituation.

Ring styrelsen

För att snabbt komma i kontakt med ZASP, ring Meta Hassel på telefonnummer 070-316 59 05.