Om ZASP

ZASP är förkortning för Zambian Association for Sustainable Projects. ZASP är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med fattigdomsbekämpning, hälsofrågor, utbildning och demokratiutveckling i Zambia.

Projektområdet ligger i östra Zambia, i Lundazi district, nära gränsen till Malawi. Det är ett landsbygdsområde, där människorna livnär sig på sina små familjejordbruk. De lever i enkla lerhus och maten lagas utomhus över öppen eld. Kvinnorna har ett mycket stort ansvar för arbetet på fälten, alla hushållsaktiviteter och för barnens försörjning.

Bybild 7

Det började med mikrolån

zasp-lantagare
ZASP startade som ett biståndsprojekt 1989 av Agneta Håkangård från Karlstad. Sex zambiska bönder fick då lån för att utveckla sitt jordbruk och genom det förbättra sina levnadsvillkor. Idén med mikrolån till de allra fattigaste kom från Grameen Bank i Bangladesh. Det lilla jordbruksprojektet har utvidgats och många sidoprojekt har vuxit fram.

ZASP idag

ZASP har idag ett upptagningsområde på 270 000 människor och flera tusen av dem är direkt involverade i projektaktiviteterna.  I sin folkhögskola erbjuder ZASP bland annat utbildning i jordbruksmetoder, demokrati och mänskliga rättigheter, miljökunskap och HIV/aids. Föreningen driver också barn och ungdomsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering och införande av enkla energisnåla spisar. I projektcentret finns bl.a en butik, ett snickeri, en syateljé, en klinik och en förskola.

ZASP har vid flera tillfällen sökt ekonomiskt stöd hos Sida för olika projekt och samtliga gånger fått dem beviljade. Den största insatsen har ändå medlemmarna stått för.

ZASP:s målsättning är att minska fattigdomen främst genom utbildningsinsatser och på så vis skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor.