Vad ZASP gör


Utbildning spelar en central roll i fattigdomsbekämpningen och ZASP har sedan starten 1989 engagerat sig i skol- och undervisningssituationen. Tack vare insamlingar från i första hand skolelever i Sverige har ZASP uppfört tio skolbyggnader, sju Government Schools och tre Community Schools. Genom ZASPs barnprojekt får skolorna också hjälp med skolmaterial och utrustning. En skola i Oslo har lämnat stora bidrag, senast till en förskola vid projektcentret, som invigdes 2009.

Ett trettiotal frivilliglärare vid olika skolor i området sponsras av en svensk familj. ”Fattigdomsbekämpning genom utbildning” har varit en intensivsatsning de senaste åren (2010-2012). Insatsen har haft inriktning på jordbruksutveckling, demokrati och jämställdhet, studiecirkelverksamhet, aidsprogram och datoranvändning. Mer än 6000 elever kommer att ha gått igenom utbildningen i slutet på 2012.