Historia

ZASP startade som ett biståndsprojekt år 1989 av Agneta Håkangård från Karlstad. Sex zambiska bönder fick då lån för att utveckla sitt jordbruk och genom det förbättra sina levnadsvillkor. Idén med mikrolån till de allra fattigaste kom från Grameen Bank i Bangladesh. Det lilla jordbruksprojektet har under åren utvidgats och många sidoprojekt har vuxit fram.

Nedan följer en genomgång av ZASP:s historia med ett urval milstolpar.

ZASP startas

Byn Jubeka i Phikamalaza Chiefdom blev centrum för ZASPs mikrolånsverksamhet.

Kakoma School byggs

Det blev det första steget i ZASP:s utbildningsprogram som har utökats för varje år. Bland annat har ytterligare nio ”primary schools” byggts med hjälp av svenska skolelever.

Första brunnen grävs

En ZASP-medlem blev bestört, när hon vid en diabildsvisning såg vattenhållet där kvinnorna hämtade dricksvatten och startade en insamling till en brunn vid Kakoma. Det blev den första av 113 brunnar i ZASP-området.

En symaskin köps in till den första sömnadskursen

Den nyinköpta symaskinen blev transportskadad på de sönderkörda vägarna. Patrick
Kumwendas första kontakt med ZASP blev att reparera den. Fem år senare blev Patrick ZASP
manager. Sömnadskurserna har blivit fler och fler och ingår nu i folkhögskoleprogrammet. I syateljén har bl a hundratals väskor och kassar sytts och sålts i Sverige.

Flytt av projektcentret

När ZASP utvecklades och nya verksamheter växte fram blev det ohållbart att utnyttja den privata marken som tillhörde en man vid namn Jipson. Projektcentret flyttades till det offentliga markområdet vid Kakoma School. En komplicerad och dramatisk flytt av containern, som kommit ett år tidigare till Jubeka, blev bekräftelsen på att en ny era inleddes.

Byggåren

Tillgången till ett stort landområde blev inspirerande. Inom ett par tre år tillverkades tiotusentals tegelsten till byggnader som kvarnhus, affär, kontor, byggnad med rum för vuxenundervisning, sädesförråd, ZASP-klinik och första snickeriet.

Nytt projektcenter invigs

ZASP:s nya projektcenter invigs lagom till att föreningen firade 10 år.
Det nyuppbyggda projektcentret
blev basen för ZASP:s utvecklingsprogram och
de olika aktiviteterna fick en fastare struktur och uppdelning i: Hälsa, Jordbruk, Utbildning och
Demokratiutveckling.

Klinikverksamheten utvidgas

Hälsoprogrammet nådde ut till skolor och byar med information om malaria och vikten av moskitnät (2000). Förebyggande tandvård startade samma år i Kakoma School och en tandklinik byggdes vid centret (2004). Idag finns tandvårdsprogrammet i alla skolor i närområdet och i folkhögskolan. Den allra största satsningen inom hälsoprogrammet som ZASP genomfört är HIV/AIDS upplysning, där ZASP har blivit en förebild för öppenhet och ändrade attityder kring sjukdomen. Till hjälp i det banbrytande arbetet fanns Queen, den första kvinnan, som öppet gick ut och berättade om sin sjukdom. Det nystartade ZASP-bandet kompletterade hennes budskap med sin musik och specialskrivna texter och ZASP-sköterskan gav nödvändig information. (2001-2006) HIV/AIDS teamets informationsprogram ute i byarna övergick sedan till
workshops vid projektcentret. Nu är HIV/AIDS en del av folkhögskoleprogrammet.

Hackornas årtioende

Med traditionella hackor röjdes mark vid Kakoma för odling av grönsaker och fruktträd och för demonstrationsodlingar. Citroner, guava, apelsiner, papaya gav frukt men små inkomster. 13 000 kålhuvuden skördades 2004 men förtjänsten var inte mödan värd. ZASP fick 14 hektar mark av Headman Kachipapa, 15 km från Kakoma. Där odlades majs, solrosor, jordnötter och sojabönor. Trots stor ansträngning blev odlingarna i längden inte lönsamma. Förhoppningen att ZASP skulle kunna bedriva jordbruk och boskapsskötsel så att projektet till en del blev självförsörjande höll inte. På Kachipapa farm odlas nu på försök jatropha, som är en oljerik växt för framställning av biobränsle.

Sedan 90-talet har ZASP köpt upp grödor, framför allt jordnötter, förvarat dem i ZASPs sädesförråd och efter några månader sålt med förtjänst. Den aktiviteten pågår fortfarande men bl a världsmarknadspriser, tillgång och transportproblem gör handeln med grödor osäker och lite riskfylld. En bra vinst ena året kan
vända till förlust året därpå.

Första demokratiska valen


Demokratisk medvetenhet tog sig inte bara praktiska uttryck i val till ZASP-kommitté utan också i uppbyggnad av byorganisationer, i
mötesarrangemang och i utveckling av lokal demokrati i familjen och på bynivå. Nu
ingår Demokrati, Mänskliga Rättigheter och Jämställdhet i samtliga folkhögskolekurser.

Dieselgenerator installeras

Det var en viktig händelse när den stora dieselgeneratorn, som skickats från Sverige, anlände. De elektriska maskinerna som kommit med container 2001 kunde tas i bruk i det nya snickeriet och datorerna installerades i datasalen. Dieseln är dyr och generatorn körs bara ett par timmar om dagen. I övrigt används solpaneler.

Ungdomscenter invigs

The Youth Center Hall byggdes med hjälp av HIV/AIDS bidrag riktat till ungdomar, för att ge dem en mötesplats för meningsfulla och roande aktiviteter. Så blev det verkligen. Ungdomarna har bildat sin egen styrelse och ungdomsledare har utbildats. 2013 överlämnades centrets nycklar till en stark och pålitlig styrelsegrupp som i och med det fick totalt ansvar för verksamheten. Deras program har brett innehåll och 2014 har blivit ett Ungdomens År med stor satsning på ungdomskurser i alla Chiefområden. Sportaktiviteter, kör- och dramaverksamhet kommer i november att avslutas med en festival vid Kakoma med tävlingar och uppvisningar

Starten för studiecirklar

ZASP bjöd in Chiefer från sju Chiefdömen till ett tvådagars Awareness Meeting, för att presentera ZASP. Ett möte för dessa ”Royal Hignesses” med sina livvakter och indunas har aldrig tidigare ägt rum ute i ”bushen”. Det storståtliga mötet blev en framgång och i och med det kunde ZASP utvidga utbildnings-programmet till alla sju områdena. Folkhögskoledeltagare bildade studiecirklar i hembyarna och det ledde till en mycket stor kunskapsspridning.

Förskola invigs

Det blev snabbt trångt i den populära förskolan. Rolig och utvecklande undervisning leder till väl inskolade elever som välkomnas av lärarna vid Kakoma. Förskolan har imponerat på besökare och Ministry of Education avlönar sedan 2013 en utbildad förskollärare.

Förskolan finansierades av en insamling gjord av norska skolbarn med spring i benen som anordnat ett välgörenhetslopp.

ZASP:s folkhögskolebuss börjar rulla på vägarna

Den egna bussen väcker stor uppmärksamhet där den dyker upp i de olika Chiefområdena för att hämta upp deltagare.

Premiärövernattning i lodgen

De första kursdeltagarna sover i den medlemssponsrade lodgen. Ungdomscentret hade fungerat som både lektions- och sovsal. Det är en mycket stor upplevelse för deltagarna att få sova i en säng i trevliga rum.

Res med ZASP

Konceptet ”Res med ZASP” invigdes vilket var ett researrangemang som förutom Kakomabesök innehåller safari i South Luangwa och avkopplande dagar vid Malawisjön.