Management

ZASP har ett tjugotal personer anställda för olika arbetsuppgifter. Alla kommer från byar i området.

Det är en styrka för projektet att de har sina rötter, sina storfamiljer och sin mark i området. De har god lokalkännedom och inga behov av att lämna sina hembyar. De kunskaper och erfarenheter de fått genom ZASP-arbetet gör att de stannar kvar i projektet.

Patrick Kumwenda har varit chef i över 15 år. Han har sitt kontor i ”The white house” men sitter inte så ofta bakom skrivbordet. Han är efterfrågad överallt vid centret och i det stora, utvidgade projektområdet.

Godwin Zimba är kassör och har tillsammans med Patrick ansvaret för ekonomin. Susan Nyirenda är sekreterare. De har liksom Patrick sina arbetsplatser i vita huset. Susan är positiv, glad och hjälpsam och finns alltid till hands för alla.

Det finns stabilitet och samhörighet i ZASP-ledningen och mycket skratt och glädje som underlättar när problem ska lösas och bekymmer bearbetas.