Om Zambia

Tre kvinnor som bär

Republiken Zambia har ca 15 miljoner invånare på en yta som motsvarar Sverige och Norge. ZASP-projektet ligger i nordöstra delen av landet, 25 km norr om staden Lundazi. Det är ett landsbygdsområde där människorna försöker livnära sig på sitt lilla familjejordbruk. De bor i enkla lerhus som saknar el och maten lagas utomhus över öppen eld.

karta-zasp

Landet är ett av världens fattigaste med återkommande hungerperioder, hög malaria- och aidsförekomst och bristfälligt skolsystem. ZASP:s målsättning är att minska fattigdomen genom utbildningsinsatser inom jordbruk, hälsa, skolväsende och demokrati.

Läs mer om Zambia på Wikipedia