Vad ZASP åstadkommit

FHS_kurs

 • Fler än 3 400 kvinnor och män har gått kurser i jordbruksmetoder och demokrati i ZASPs folkhögskola.
 • I de mycket efterfrågade kurserna i datorutbildning har över 700 deltagit, i huvudsak ungdomar.
 • ”Development and Democracy – Cooperation on Adult Education”  har genomförts i samarbete med Värnamo folkhögskola.
 • Cirka 9000 bybor har deltagit i studiecirklar.
 • Tio skolor har byggts och ett stort antal frivilliglärare har fått ekonomiskt stöd.
 • En hälsoklinik har byggts vid projektcentret.
 • Genom ZASP:s barnprojekt har föräldralösa barn fått ekonomiskt stöd för uppehälle och skolgång.
 • Ett ungdomscenter har byggts för att ge meningsfull sysselsättning för unga människor.
 • Med hjälp av gåvor från medlemmar, skolor och föreningar har ett hundratal brunnar grävts.
 • I området har 15 000 träd planterats.
 • I ZASP:s biobränsleprojekt har 10 000 jatrophaträd planterats.
 • Flera hundra lokala bönder har fått utsädeslån.
 • I ett hundratal byar har information om HIV/aids och malaria genomförts.
 • En majskvarn och en oljepress har installerats som service för byborna.

Brunn Håkan