Vad ZASP åstadkommit

FHS_kurs
 • Fler än 4 000 kvinnor och män har gått kurser i jordbruksmetoder och demokrati i ZASPs folkhögskola. Hållbart jordbruk har lett till större skördar och svältperioderna har minskat drastiskt.
 • I de mycket efterfrågade kurserna i datorutbildning har över 1200 deltagit, i huvudsak ungdomar. Ett intyg från kursen har gett arbetstillfällen för många och en bra förutsättning för fortsatta studier.
 • Cirka 9000 bybor har deltagit i studiecirklar.
 • Utbyten inom vuxenundervisning har genomförts i samarbete med Värnamo och Sunne folkhögskolor. Dessa har finansierats av de svenska folkhögskolorna, som sökt bidrag hos Sida och Atlas.
 • Elva skolor har byggts och ett flertal frivilliglärare har fått ekonomiskt stöd.
 • Tack vare de byskolor som ZASP stödjer, bl.a. genom ZASPs barnprojekt, har minst 3000 barn fått möjlighet till skolgång. Detta är barn till fattiga föräldrar, som inte kan betala avgifter och skoluniformer, som krävs i statliga skolor.
 • Ett ungdomscenter har byggts för att ge utbildning och meningsfull sysselsättning för unga människor. Det används också vid större arrangemang.
 • En hälsoklinik har byggts vid projektcentret.
 • Med hjälp av gåvor från medlemmar, skolor och föreningar har drygt 130 brunnar grävts.
  Ett omfattande HIV/aids program genomfördes ute i byar 2000 till 2010. Detta ingår numera i folkhögskoleprogrammet.
 • ZASP har bedrivit malariainformation både i skolor och ute i byar. ZASP medlemmar i Sverige har försett familjer med moskitnät.
 • Sedan 2000 bedriver ZASP förebyggande tandvård i skolor i närområdet, med ekonomiskt stöd av en svensk tandläkare.
 • I 18 år har ZASP haft egna odlingar av majs, jordnötter, solrosor och sojabönor.
 • 4 hektar har planterats med jatrophaträd.
 • Under några år har lokala bönder fått utsädeslån.
 • I området har 15 000 träd planterats. Trädplanteringsprojekt är fortfarande en mycket viktig del av verksamheten.
 • Tack vare bidrag från VUH har två ZASP filialer byggts upp, Kangobe och Mwase där folkhögskoleverksamhet bedrivs.
Brunn Håkan