Varför stödja ZASP?

Gruppbild med diplom58b

  • Att utbildning är en väg ut ur fattigdomen visas i många studier och undersökningar. Det är också ZASP:s erfarenhet efter 25 års arbete i projektområdet.
  • ZASP har mycket låga omkostnader och administrativa kostnader
  • Styrelsen arbetar helt ideellt