Barnverksamhet

 Förskola

Förskolan25
ZASPs förskola invigdes 2010. Genom gåvor har ZASP kunnat förse förskolan med pedagogiskt material, och kunnat bygga en lekplats.  I nybörjarklasserna upplever lärarna det väldigt positivt att barnen har fått skolförberedande träning. Ytterligare två förskolor är under uppbyggnad.

Efter ett ministerbesök hösten 2013 beslutades om statligt stöd för verksamheten. Från 2014 avlönar staten en förskolelärare som driver verksamheten i nära samarbete med ZASP.

Byskolor

Efumbeni 4
Genom ZASPs barnprojekt får byskolor hjälp med skolmaterial och utrustning. Byskolorna som startats och drivs av föräldraföreningar utan statligt stöd får också bidrag till frivilliglärare genom ZASP.

Förebyggande tandvård

Tandhälsan är ett stort problem, Tandvårdsansvarig vid ZASP besöker nio skolor tre gånger om året och ger förebyggande tandvård till drygt 2000 elever.

Tandborstning

”Fritidsgård”

Fritidsaktivitet
Tre dagar i veckan kan skolelever delta i lekar, spel och tävlingar i och runt ungdomscentret efter skoldagens slut. För aktiviteterna ansvarar ungdomsledare.