Demokratiutbildning


Ett par tusen  kvinnor och män har deltagit i demokratiprogrammet under fem år. Workshops har genomförts med ämnen som mänskliga rättigheter, ledarskap och demokrati.

Flera genusrelaterade grupper har bildats med fokus på barns och kvinnors rättigheter. Människor har lärt sig var de kan söka hjälp och upprättelse, när deras rättigheter kränks.