Ungdomsverksamhet

Fattigdomsbekämpning med ungas inflytande har ZASP satsat alltmer på. Inte minst genom en Sidaansökan för perioden 2014-2016, som förhoppningsvis ska beviljas. Det innebär att ungdomsverksamheten kommer att bedrivas i alla sju chiefområdena.

Ungdomskurs
Ungdomskurser

Några veckor om året förläggs ungdomskurser i The Hall, som t.ex. musik, ungdomsutveckling/drama, globala mål/fysisk träning, och ledarskapskurser.

Ämnen som tas upp i ledarskapsutbildningen är t.ex. ZASPs målsättning för fattigdomsbekämpning, att formulera en vision, uppdragsbeskrivning, ledaregenskaper, olika typer av ledarskap och fritidsaktiviteter.

Flera av de som genomgått ungdomsledarkursen tar hand om olika aktiviteter för ungdomsgrupper.

Ledarkurs
Ungdomsstyrelse

Ungdomarna i området kring projektcentret har en egen demokratiskt vald styrelse. De ansvarar för fritidsaktiviteter för skolelever tre eftermiddagar i veckan, helgaktiviteter för ungdomar och för ZASP Tournament (se nedan).

ZASP Tournament

Några gruppledare ansvarar varje år för ZASP tournament i fotboll och korgboll för vuxna. Det pågår under fem månader både vid Kakoma och ZASP-filialerna.

Det är ett arrangemang som är stor underhållning för bybor i alla åldrar och vid slutspel kan publiken uppgå till ett par tusen.

fotboll 2