ZASP-filialer

Två ZASP-filialer är under uppbyggnad för att täcka det stora behovet av utbildningsinsatser. Fattigdomsbekämpning genom utbildning har väckt mycket stort intresse. Resurserna i Folkhögskolan vid projektcentret räcker inte till.

Filialerna är nu under uppbyggnad i Mwase och Zumwanda Chief areas. Bybefolkningen deltar med stor entusiasm i planering och genomförande.

Filial 2