Välkommen till ZASP

ZASP är en politiskt och religiöst obunden förening som arbetar med hälsofrågor, utbildning, fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling i Zambia.

Utbildning är nyckeln

Utbildning är vägen ut ur fattigdom. Att investera i kvinnor är enligt många analyser en naturlig väg för utveckling. ZASP har sedan starten arbetat för jämställdhet och satsar också på kvinnlig företagsamhet.

Utbildande insatser:

 • I de mycket efterfrågade kurserna i datorutbildning har över 1 200 deltagit. Ett intyg från kursen har gett arbetstillfällen för många och en bra förutsättning för fortsatta studier.
 • Cirka 9 000 bybor har deltagit i studiecirklar.
 • Elva skolor har byggts och ett flertal frivilliglärare har fått ekonomiskt stöd.
 • Tack vare de byskolor som ZASP underhåller, bland annat genom ZASPs barnprojekt, har minst 3 000 barn fått möjlighet till skolgång. Detta är barn till fattiga föräldrar, som inte kan betala avgifter och skoluniformer, som krävs i statliga skolor.

Övriga insatser:

 • Ett ungdomscenter har byggts för att ge utbildning och meningsfull sysselsättning för unga människor. Det används också vid större arrangemang.
 • En hälsoklinik har byggts vid projektcentret.
 • Med hjälp av gåvor från medlemmar, skolor och föreningar har drygt 130 brunnar grävts.
 • Sedan år 2000 bedriver ZASP förebyggande tandvård i skolor i närområdet, med ekonomiskt stöd av en svensk tandläkare.
 • I 18 år har ZASP haft egna odlingar av majs, jordnötter, solrosor och sojabönor.
 • 4 hektar har planterats med jatrophaträd.
 • I området har 15 000 träd planterats.

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem.

ZASP har mycket låga administrativa omkostnader så ditt bidrag går i princip oavkortat till verksamheten.

Facebook

Följ oss på Facebook ↗

Vi finns även på facebook! Besök oss gärna här. Tryck på ”Gilla” och få på så vis uppdateringar om ZASP och en god möjlighet till dialog.