Redigera innehåll

Ibland kan det vara nödvändigt att ändra stavfel eller faktafel. Följ instruktionerna nedan för att redigera en sida eller ett inlägg.

  1. Logga in på administrationssidorna.
  2. I toppmeny, gå till ZASP > Besök sida.

  1. Gå till sidan du vill redigera, genom att klicka dig fram som om du vore en vanlig besökare.
    Exempel: Sidan om styrelsen
  2. I toppmenyn, klicka på Redigera inlägg.

  1. Gör ändringarna i textfältet (A i bilden nedan).
  2. Tryck på Uppdatera när du är klar (B i bilden nedan).