Skapa ett inlägg

Tanken är att vi ska marknadsföra vår verksamhet på Facebooksidan vars inlägg automatiskt importeras till hemsidans förstasida. Men ett Facebook-inlägg kan inte vara hur långt som helst. I dessa lägen kan det vara bra att skapa inlägg som man sedan länkar till på Facebook (se guide för hur man förkortar dessa länkar).

Instruktion för att skapa ett inlägg:

  1. Logga in på administrationssidorna.
  2. I vänstermenyn, gå till Inlägg > Skapa nytt.

  1. Namnge inlägget (A i bilden nedan).
  2. Skriv inlägget (B i bilden nedan).
    Använd verktygsraden ovanför textfältet för att formatera texten.
  3. Kategorisera inlägget (C i bilden nedan).
  4. Klicka på Publicera (D i bilden nedan).