Organisation

ZASP styrelse 2017

Sverige finns ZASP:s styrelse vars medlemmar jobbar ideellt (se bild).

Zambia har ZASP ett antal anställda som kommer från närliggande byar. Det är en styrka för projektet att de har sina rötter, sina storfamiljer och sin mark i området. De anställda har god lokalkännedom och inget behov av att lämna sina hembyar. Kunskaper och erfarenheter de får genom ZASP-arbetet gör att de stannar kvar i projektet.