Varför stödja ZASP?

Gruppbild med diplom58b
  • Att utbildning är en väg ut ur fattigdomen visas i många studier och undersökningar. Det är också ZASP:s erfarenhet efter 28 års arbete i projektområdet.
  • Att investera i kvinnor är enligt många analyser en naturlig väg för utveckling. ZASP har sedan starten arbetat för jämställdhet och satsar också på kvinnlig företagsamhet.
  • Att skapa hållbar utveckling är målsättningen för FNs Globala mål som ska uppnås innan 2030. Delar av det arbetet är redan aktuellt i ZASPs verksamhet, men har nu utökats.
  • ZASP har mycket låga omkostnader och administrativa kostnader.
  • Styrelsen arbetar helt ideellt.

ZASP har, i Zambia, några personer anställda för olika arbetsuppgifter. Alla kommer från byar i området. Det är en styrka för projektet att de har sina rötter, sina storfamiljer och sin mark i området. De har god lokalkännedom och inga behov av att lämna sina hembyar. De kunskaper och erfarenheter de fått genom ZASP-arbetet gör att de stannar kvar i projektet.