Aidsinformation och utbildning

Sedan början av 2000-talet har ZASP bedrivit aidsprogram med information i områdets byar, workshops, utbildning av ungdomsinformatörer, regelbundna träffar för människor som lever med sjukdomen och med aktiviteter i ungdomscentret. ZASP-bandet har framfört aidssånger, dramagruppen sketcher och kvinnor och män som har aids har tillsammans med sköterskan informerat vid aidsprogram i byarna. Många har också låtit testa sig vid dessa tillfällen. Två gånger i månaden i nio år har lastbilen kört iväg med aidsteamet. Vid utvärderingar visade det sig att människor fått goda kunskaper kring sjukdomen och om hur den smittar men att traditionella beteenden som bidrar till sjukdomsspridningen knappast har förändrats. Det ledde till att ZASPs aidsprogram fick en ny inriktning – A Democratic Approach to HIV/AIDS.

Det innebär att det är varje bys eget ansvar att diskutera och hitta lösningar på just sina beteenden (till exempel invigningsriter, polygami, sexuell rengöring,  torrsex, tradition och arv, otrohet, tidiga giftermål ….) ZASP initierar och följer upp förändringsprocessen och går in med resurser, där man har behov av det. Aidsprogrammet har blivit en del av demokratiprogrammet.