Globala mål för hållbar utveckling

Fattigdomsbekämpning hänger ihop med skyddet av miljön. Att kämpa mot fattigdomen bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. ZASP integrerar  miljöfrågor i verksamheten.

Att avskaffa all fattigdom överallt är den största globala utmaningen och ett absolut krav för att uppnå hållbar utveckling. Att minska ojämlikheter, säkra god utbildning för alla, säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet, främja fred och skapa hållbar tillväxt, är också mål som är avgörande för vår framtid. Genom de Globala Målen kan detta uppnås. I alla länder. För alla människor.

Källa: Globalamalen.se

Tillsammans med folkhögskolor i Värmland har ZASP tidigare uppmärksammat FN:s Globala mål. Av de 17 målen är ZASP redan direkt involverade i 8 av dem. Föreningen är alltså på helt rätt väg, och har varit så i många år.

Vi ser de globala målen som ett slags kit som knyter ihop ZASPs historia, beskriver vad vi gör idag och vart vi är på väg.

I jordbrukskurserna lär man ut användningen av gödsel och växtkomposter för att minska användningen av konstgödsel vid majsodling. Folkhögskolan har också en nystartad miljökurs i grundläggande miljöfrågor.