Utbildning i hållbart jordbruk


Nära två tusen kvinnor och män har under perioden fått utbildning i hållbart Jordbruk med ämnen som diversifierad växtodling, förbättrade markvårds-metoder, odling av torkresistenta grödor, växelbruk och kompostering.

Inte bara jordbruksutbildningen i sig har varit uppskattad. Att kvinnor och män sitter tillsammans vid samma bord, att alla yttrar sig, att männen lyssnar på kvinnornas synpunkter är något nytt och ett viktigt steg mot kvinnors ökade inflytande.

Grupparbeten och praktiska övningar har ingått i utbildningen. Man har också fått studiecirkelinformation, ledarutbildning och de flesta deltagarna har startat studiecirklar i sina byar, som en uppföljning på seminarierna. Där delger man varandra nya lärdomar, delar erfarenheter och hjälps åt med odlingsförberedelser.

Uppföljning med fältbesök är en nödvändighet för att få en bild av vilka förändringar och resultat som utbildningen lett till. ZASPs jordbruksansvariga besöker småbönderna för att kontrollera, hjälpa och uppmuntra.

I Mulida Village har tio kvinnor och fem män bildat en studiecirkel. Dom har bland annat stor gemensam jordnötsodling och har kommit så långt i ekonomisk planering att dom kan ge utsädeslån till andra bybor.

Lånen kommer att ge en inkomst till studiecirkelgruppen. Medlemmarna i gruppen turas också om att dela med sig av sina erfarenheter till deltagare vid ZASPs jordbrukskurser.