ZASP-filialer

Två ZASP-filialbyggnader har uppförts och aktiviteter har startat för att täcka det stora behovet av utbildningsinsatser. Fattigdomsbekämpning genom utbildning har väckt mycket stort intresse. Resurserna i Folkhögskolan vid projektcentret har inte räckt till.

Filial 2

Filialerna är nu uppbyggda i Mwase och Zumwanda Chief områden, några mil från projektcentret. ZASP kommittéer och bybefolkning har med stor entusiasm deltagit i planering och genomförande.